Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PROGRAM VÍKENDU - DŮLEŽITÉ INFO PRO ZÁVODNÍKY

---- for english scroll down ---

Vážení závodníci těší nás váš zájem o naše závody. Přihlásilo se vás opravdu velké množství. Jen na SPTF se vás přihlásilo 117 týmů. Což už zavání takový menším ME nebo MČR. Chtěli jsme se za každou cenu vyhnout neoblíbenému CUTu a umožnit start v obou kolech SPTF všem nahlášeným závodníkům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli trochu předělat rozvržení disciplín do celého víkendu. Na hřišti budou dvě hrací plochy - Hlavní hřiště a druhé hřiště.

Na hlavním hřišti budou v sobotu probíhat pouze freestyle a po skončení freestyle se na hlavním hřišti odehraje T&F pro freestyle.

Na vedlejším hřišti bude celou sobotu probíhat 1. kolo SPTF, druhá kola se pak odehrají v neděli na hlavním hřišti, kde budeme prokládat FS dvěma týmy SPTF.

V neděli pak na vedlejším hřišti bude probíhat DogDartbee.

Rozložení disciplín bude tedy následovné:

SOBOTA

  1. kolo SPTF (vedlejší hřiště)
  2. kolo Freestyle Starters, Freestyle Open (hlavní hřiště)

T&F do Freestyle

NEDĚLE

  1. kolo SPTF (hlavní hřiště)
  2. kolo Freestyle  (hlavní hřiště)

DogDartbee (vedlejší hřiště)

Vyhlášení všech disciplín proběhne tedy v neděli po skončení závodění.

Víkend bude náročný, prosíme vás o spolupráci. Buďte nachystáni na svá jednotlivá vystoupení. Abyste se mohli dobře a včas připravit, vytvořili jsme již nyní startovní listinu, kterou dáme i online. 

Kemp a kepovné

Kempovné pro letošní rok činí 50Kč/noc/osoba. Do kempu bude možné přijíždět v pátek od 16hod.

Prosíme všechny, kdo nespí ve svém autě, aby ho přeparkovali na centrální parkoviště, které se nachází na druhé straně silnice. Na parkovišti je poplatek 50 Kč/den. Všichni majitelé aut, kteří své auto nechají na tomto parkovišti budou mít kempovné zdarma.

---------------------------------------------------------------------------

Weekend schedule:

Dear competitors, we are pleased to see your interest in our competition. A lot of you have registered. 117 teams have registered for the SPTF alone. We wanted to avoid the unpopular CUT at all costs and allow all registered competitors to start in both rounds of SPTF. For this reason, we decided to redo a bit the layout of the disciplines for the whole weekend. There will be two playing areas on the field - the main field and the second field.

The main field will be used for freestyle only on Saturday and after the freestyle is over, the main field will be used for T&F for freestyle.

The second field will be used for 1st round of the SPTF on Saturday, then the second rounds will be played on Sunday on the main field where we will intersperse the FS with the two SPTF teams.

DogDartbee will then take place on the second field on Sunday.

The distribution of disciplines will be as follows:

SATURDAY

1st round SPTF (second field)

1st round Freestyle Starters, Freestyle Open (main field)

T&F to Freestyle

 

SUNDAY

2nd round SPTF (main field)

Round 2 Freestyle (main field)

DogDartbee (second field)

 

All disciplines will therefore be announced on Sunday after all competitions finish.

As it will be a busy weekend, we kindly ask for your cooperation. Be prepared for your individual performances. To help you prepare well and on time, we have already created a start list, which we will also put online.

 

Camping and Fees

The camping fee for this year is 50 CZK/night/person. It will be possible to arrive at the campsite on Fridays from 4pm.

Anyone who is not sleeping in their car, please move it to the central car park which is on the other side of the road. There is a charge of 50 CZK/day in the car park. All car owners who leave their car in this car park will get a

 free camping fee.